groep 7/8
Jaap Kralt, Valeska Wolfs

De basiskenmerken om je te ontwikkelen
Zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn en goed in je vel zitten zijn de basiskenmerken om je te ontwikkelen. Vanuit die basis nemen kinderen initiatief en zijn ze actief bezig. Ze communiceren en overleggen met elkaar. Onze taak als leerkracht is om hierop aan te sluiten. Dit doen we door een rijk aanbod te creëren door middel van hoeken en materialen.

Groep 7 en 8
In groep 7 en 8 zijn bijna alle schoolvakken terug te vinden. Natuurlijk worden er hier hogere eisen aan de leerlingen gesteld. In de bovenbouw nemen we deel aan diverse projecten. Deze projecten sluiten aan bij verschillende zaakvakken of bij burgerschapskunde en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Groep 8 heeft aan het eind van het schooljaar de afscheidsmusical.

Leerkrachten
Meester Jaap - maandag, dinsdag, woensdag
Juf Valeska - donderdag en vrijdag