groep 6/7
Valeska Wolfs, John van Velden

De basiskenmerken om je te ontwikkelen
Zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn en goed in je vel zitten zijn de basiskenmerken om je te ontwikkelen. Vanuit die basis nemen kinderen initiatief en zijn ze actief bezig. Ze communiceren en overleggen met elkaar. Onze taak als leerkracht is om hierop aan te sluiten. Dit doen we door een rijk aanbod te creëren door middel van hoeken en materialen.

Groep 6
Vanaf groep 6 worden de werkstukken in “Google Documenten" gemaakt. De kinderen leven in een multiculturele samenleving. Omdat wij het belangrijk vinden dat de kinderen iedere medelander respecteert en accepteert, besteden wij hier bij verschillende vakken aandacht aan. Zowel bij godsdienst als geschiedenis en sociale ontwikkeling worden de kinderen onderwezen op dit gebied. Discriminatie wordt bij ons op geen enkele wijze getolereerd. Burgerschapsvorming is sinds enige jaren een vak dat verweven is in allerlei al bestaande vakken en waarbij het de bedoeling is de leerlingen zich te laten ontwikkelen tot mensen die als volwaardige burgers in de maatschappij kunnen functioneren.

Groep 7
Natuurlijk worden er hier hogere eisen aan de leerlingen gesteld. In de bovenbouw nemen we deel aan diverse projecten. Deze projecten sluiten aan bij verschillende zaakvakken of bij burgerschapskunde en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Leerkrachten
Meester John - maandag, dinsdag en woensdag om de week.
Juf Valeska - woensdag om de week, donderdag en vrijdag.
Meester Ruben - maandag, dinsdag (lio stage)