groep 4/5
Christine van der Caay, Lesley de Rooij

De basiskenmerken om je te ontwikkelen
Zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn en goed in je vel zitten zijn de basiskenmerken om je te ontwikkelen. Vanuit die basis nemen kinderen initiatief en zijn ze actief bezig. Ze communiceren en overleggen met elkaar. Onze taak als leerkracht is om hierop aan te sluiten. Dit doen we door een rijk aanbod te creëren door middel van hoeken en materialen.

Groep 4
Rekenen, taal, spelling en lezen zijn aparte vakken geworden. De taalmethode die we hier gebruiken is “Taal Actief”. Het schrijven moet weer wat sneller en hier leren we de hoofdletters. Ook hier werken we in groepen en wordt er gedifferentieerd.

Groep 5
In groep 5 zijn bijna alle schoolvakken terug te vinden. De kinderen krijgen aardrijkskunde en geschiedenis. Ze leren de beginselen van hoe ze een werkstukje moeten maken, hoe ze een spreekbeurt en een boekbespreking moeten houden. 

Leerkrachten
Juf Arianne - maandag, dinsdag
Juf Christine - woensdag, donderdag en vrijdag