groep 3/4
Lieke Verhagen, Judith Zondervan

De basiskenmerken om je te ontwikkelen
Zelfvertrouwen, nieuwsgierig zijn en goed in je vel zitten zijn de basiskenmerken om je te ontwikkelen. Vanuit die basis nemen kinderen initiatief en zijn ze actief bezig. Ze communiceren en overleggen met elkaar. Onze taak als leerkracht is om hierop aan te sluiten. Dit doen we door een rijk aanbod te creëren door middel van hoeken en materialen.

Groep 3
Een spannend jaar waarin de kinderen veel leren. Ze gaan leren lezen, schrijven en rekenen. Ook gaan ze gymmen in de grote gymzaal.
In groep 3 maakt het spelen langzaam plaats voor het leren. Dat duurt een poosje en het kost veel energie van de kinderen. Het lezen en het rekenen begint. Voor het aanvankelijk lezen maken we gebruik van de methode “Veilig leren lezen KIM”.

Dit zorgt ervoor dat ons leesonderwijs volledig passend is bij de huidige ontwikkelingen. Bij deze methode hoort ook de methode voor schrijven “Pennenstreken”. De rekenmethode die we gebruiken in groep 3 en daarna in de andere groepen is “Wereld in Getallen” . We beginnen met het natuuronderwijs. En alle expressievakken gaan gewoon door. Ook in deze groep heeft het zelfstandig werken de boventoon.

Groep 4
Groep 4 gaat nog wat verder. Rekenen, taal, spelling en lezen zijn aparte vakken geworden. De taalmethode die we hier gebruiken is “Taal Actief”. Het schrijven moet weer wat sneller en hier leren we de hoofdletters. Ook hier werken we in groepen en wordt er gedifferentieerd.

Leerkrachten
Meester Erik - maandag en dinsdag
Juf Lieke - woensdag, donderdag en vrijdag