Kleuters en De Noordwijkse Methode


Onze kleuters doen ook mee met de thema’s in de school. Zij krijgen echter de lessen van hun eigen juffen. Door mee te doen met de thema’s zijn de kleuters meer betrokken bij de rest van de school. Ook is er meer diepgang en differentiatie in de onderwerpen die zij behandelen. Daarnaast komt er meer aandacht voor verschillende vakgebieden door de ateliers: ook de kleuters krijgen vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, kunst etc. op hun eigen niveau.