De Noordwijkse Methode sluit aan bij het Voortgezet Onderwijs


Goed! De kinderen krijgen een heel brede algemene ontwikkeling en leren veel meer dan alleen de kennis die vanuit de kerndoelen van de overheid verwacht wordt. Zij krijgen een actieve leerhouding, zijn gewend vragen te stellen en mee te denken. Daarnaast krijgen ze inzicht in hun eigen leren en oefenen ze met vaardigheden die vaak pas in het voortgezet onderwijs aan bod komen zoals samenwerken, plannen, werkstukken maken en informatie zoeken.