Hoe zijn de lessen dan anders dan uit een methodeboek?


De docenten stellen zelf hun lessen samen aansluitend op de kerndoelen van het basisonderwijs die de overheid heeft vastgesteld.
Vanuit zo’n leerdoel zoekt de docent een tekst, filmpje, excursie of vertelt een verhaal, zodat een kind nieuwe kennis tot zich kan nemen.

Vervolgens leren de kinderen vaardigheden om de nieuwe kennis te verwerken. Dit zijn vaardigheden als: leren onderzoeken (klopt de informatie, hoe weet ik dat), verbanden leggen (waar heeft dit nog meer mee te maken), perspectief nemen (hoe kijkt iemand anders hier tegenaan), creatief denken (hoe zou het anders kunnen zijn) en waarde bepaling (is dit belangrijk en waarom en voor wie). Ook leren ze nadenken over hun eigen mening over de aangeboden informatie. Dit alles heeft als doel om van de kinderen kritische denkers te maken.

Tenslotte gaan de kinderen aan de slag met de nieuwe informatie en kennis. Ze leren er iets mee te doen: Een verhaal schrijven, een digitale presentatie maken, een probleem oplossen etc.
Hierdoor komen de kinderen er ook achter waar ze goed in zijn en welke manier van leren voor hen het beste werkt. Ze leren zelf hun talenten kennen en ook de docenten zien veel meer van uw kind, waardoor ze beter kunnen aansluitend bij de leerbehoeften van uw kind.