Achtergrond van De Noordwijkse Methode


De Noordwijkse Methode is gebaseerd op inzichten over leren en hersenen. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen veel effectiever en efficiënter kunnen leren als je de lesstof naast de traditionele manier, ook op andere manieren aanbiedt. Daarnaast vraagt onze veranderende wereld om nieuwe kennis en vaardigheden. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als ICT, een leven lang leren en internationalisering.

Het doel van De Noordwijkse Methode is om elk kind te laten schitteren met zijn talenten, zodat hij of zij van daaruit een positieve bijdrage kan leveren aan de wereld om hem of haar heen. Daarom biedt De Noordwijkse Methode de kinderen een basis waarmee zij na de basisschool alles kunnen kiezen dat aansluit bij hun mogelijkheden.