Drinkwater Project


maak water drinken het leukste wat er is!
Pakjes drinken mee naar school, het lijkt zo gemakkelijk voor ouders. Maar kinderen krijgen gemiddeld door deze zoete drankjes ruim 6 kilo suiker per jaar binnen. Verandering daarin zou enorm bijdragen aan gezond gewicht onder jongeren.
Met de landelijke campagne DrinkWater wordt water drinken weer de normaalste zaak van de wereld. Door themaweken, voorlichting en beleid ontdekken kinderen dat water drinken lekker, gezond en zelfs leuk is.

net wat ze gewend zijn...
Net als de JOGG-aanpak krijgt ook DrinkWater in elke gemeente zijn eigen invulling. Jongeren Op Gezond Gewicht ondersteunt en inspireert met goede voorbeelden uit andere gemeenten, kennis en materialen. Scholen, ouders en jongeren worden gestimuleerd zelf met het thema aan de slag te gaan. Dat zorgt voor betrokkenheid bij het thema. En voor kinderen die, zelfs als ze de keuze hebben, nog liever kiezen voor water of thee.

Op de Gaandewegschool is dit project ook geintroduceerd en drinken de leerlingen elke dag water. 

Voor meer informatie over het drinkwater project: https://jongerenopgezondgewicht.nl/wat-we-doen/drinkwater