Visie & Missie


Het logo van CBS Gaandeweg verbeeldt de route, die wij met een kind willen gaan afleggen. De kring van kinderen is open; ieder kind is hier van harte welkom.

Het is ons streven om de kinderen de school te laten ervaren als een goede leerschool en een prettige en veilige leefomgeving. In de jaren verandert gaandeweg de kleur. De eigenheid en mogelijkheden van een kind komen scherper in beeld.

Wij willen een kind zien groeien, ontwikkelen en toevoegen wat belangrijk en nodig is. Daarbij beseffen wij, dat wat hier gedaan wordt, een basis moet zijn voor goede en passende mogelijkheden voor het vervolgonderwijs. Het resultaat wordt zichtbaar in leerprestaties en in de persoonlijke ontwikkeling van bijvoorbeeld de zelfstandigheid en werkhouding van de kinderen. Na de jaren op onze school laten wij het kind in vertrouwen verder gaan.

De visie van de school, zichtbaar gemaakt in het logo en tagline, is daarom;


De gezonde keus, waar leren en opgroeien hand in hand gaan!