Profiel


Voor CBS Gaandeweg is door het team gekozen onze profilering te richten op gezondheid in de brede zin van het woord: De gezonde keus, waar leren en opgroeien hand in hand gaan!
 
We verdelen deze visie onder in 4 verschillende pijlers:
 
1. Duurzaamheid 2. Fysieke gezondheid 3. Veiligheid 4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
Hier liggen verschillende gedachten aan ten grondslag.