Achtergrond missie


CBS Gaandeweg is een klein stukje en daarmee een onderdeel van de samenleving. Kinderen zullen op school allerlei dingen meemaken, die ook in de samenleving een rol spelen. Dit is belangrijk voor de vorming van een eigen persoonlijkheid. 

Bij de ontwikkeling van een eigen identiteit en de sociale rol in de samenleving, is het de opdracht voor de leerkracht om gewenste eigenschappen, die minder duidelijk naar voren komen, te stimuleren. Als voorbeeld kan hier de weerbaarheid van een kind genoemd worden. Bij sommige kinderen is dit op natuurlijke wijze ruimschoots aanwezig, terwijl dit bij andere kinderen onvoldoende aanwezig is om op eigen kracht sterk te staan.

Het is belangrijk dat ieder kind met zelfvertrouwen de eigen kwaliteiten durft in te zetten. Door van elkaar te leren en door samen te werken, willen wij komen tot een goed werk- en leefklimaat, waarin de ruimte geboden wordt voor goede resultaten.

Wij zien de cognitieve ontwikkeling van het kind als de kerntaak van ons werk. Ons denken en handelen moet in grote mate hierop gericht zijn. Daarbij beseffen wij, dat ieder kind een eigen ontwikkeling doormaakt. Wij richten ons onderwijs zo in, dat er zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan verschillen tussen kinderen.