Pestprotocol


Wij hanteren bij ons op school het pestprotocol van de kanjertraining: Kanjertraining/Pestprotocol_Kanjertraining.pdf


Het pestprotocol moet ook duidelijk zijn voor de kinderen. Daarom is in elk lokaal en in elke gang een poster met een stappenplan zichtbaar: