Resultaten 4-jaarlijkse enquete


In april 2015 is er een grote verenigingsbrede enquete uitgezet. Hieronder een impressie van de indruk die ouders en leerlingen van onze school hebben.
 
Resultaten uit ouderenquete:

Onderwijsleerproces
Schoolcultuur
Samenwerking  
Onderstaand een stukje uit de terugkoppeling naar de leerlingen van groep 5 t/m 8:
 
Jullie voelen je veilig op school,  jullie vinden het fijn op het plein.
 
Jullie hebben het naar jullie zin in de groep.
 
Jullie  vinden dat jullie veel leren op school.
 
De leukste vakken: natuur en techniek, gymnastiek, werken met een computer/laptop/tablet, creatieve vakken en muziek.
 
Jullie vinden zelfstandig werken, uitstapjes en schoolreisjes ook leuk.
 
Jullie vinden dat de juffen en meesters snel helpen als er iets vervelends gebeurt en zij hebben het snel in de gaten als er iemand gepest wordt.
 
Qua netheid en schoonheid van de gangen en wc’s vinden jullie dat het beter kan.
 
Jullie vinden het fijn dat jullie op deze school zitten en zouden deze school aanbevelen aan andere kinderen.