Christelijke Basisschool Gaandeweg


De Gaandewegschool is een christelijke basisschool. Dat betekent dat ons onderwijs vanuit een christelijke visie op mens en wereld gegeven wordt.
 
Dit komt tot uiting in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Ook heeft het invloed op de keuze van leermiddelen, in het dagelijks taalgebruik en zeker in de sfeer die op school heerst. Ook krijgen de kinderen de verhalen uit de Bijbel te horen. Het leren heeft bij ons natuurlijk de volle aandacht. Maar daarnaast vinden wij het belangrijk het zelfvertrouwen van de kinderen te bevorderen en kinderen zelfkennis bij te brengen.
Positief gedrag is ons uitgangspunt. Wij willen graag ieder in zijn waarde laten, wij accepteren ieder zoals hij of zij is, ieder mens is tenslotte uniek. Ook is er op de Gaandeweg aandacht voor techniek, voor excursies, voor de natuur: wij hebben schooltuintjes, waar de kinderen in werken.
 
Samen met de ouders gaan wij ervoor dat het maximale uit ieder kind gehaald wordt.
 
Is uw belangstelling gewekt?
 
Neemt u dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken.