Welkom

Welkom op de website van de Gaandewegschool. Wij zijn een christelijke basisschool. Dat betekent dat ons onderwijs vanuit een christelijke visie op mens en wereld gegeven wordt. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Ook heeft het invloed op de keuze van leermiddelen, in het dagelijks taalgebruik en zeker in de sfeer die op school heerst. 

Lees meer......
 

Laatste nieuws

Brief over privacy aan ouders

27 mei 2018
Via deze link opent u een brief van ons bestuur.  
Lees meer...

Een nieuwe naam!

19 april 2018

Lees meer...

CBS Gaandeweg kookt voor vrijwilligers

02 januari 2018
Vlak voor de kerstvakantie was het een drukte van belang in onze keuken.  Een aanta kinderen (uit elke groep twee) hebben onder leiding van een team van het weekblad Margriet heerlijke gerechten voor vrijwilligers bereid. Dit, in het kader van
Lees meer...

Dinsdag 12 december stakingsdag, kinderen vrij.

07 december 2017

Kalender

  • 23 juli 2018 Zomervakantie

Naar de volledige kalender...

De gezonde keus

De visie van de CBS Gaandeweg is gebaseerd op een 4-tal pijlers. 
1. Duurzaamheid 2. Fysieke gezondheid
3. Veiligheid 4. Sociaal-emotionele ontwikkeling

Dit vindt u verder terug in het profiel-document alsmede het identiteitsdocument. Daarnaast wordt op de CBS Gaandeweg aan de verschillende projecten veel aandacht besteed zoals;


 

Fusienieuws

De ouders en leerkrachten van CBS Gaandeweg en RK Basisschool De Meerbrug in Zwanenburg zijn het erover eens: we gaan fuseren! Ook de MR-en van beide scholen hebben hier op basis van de Fusie Effect Rapportage mee ingestemd. Sinds juli 2017 hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden tussen de directie en ouders over in de invulling van de toekomstige ‘community school’. De teams hebben met input van ouders, een prachtige onderwijsvisie ontwikkeld voor de nieuwe school, die aansluit bij de ‘community school’ die wij voor ogen hebben. Een schoolconcept  waarbij leren is afgestemd op de breinontwikkeling van kinderen; er zal aan de hand van thema’s worden geleerd. Andere belangrijke uitgangspunten zijn aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden, eigenaarschap van kinderen bij het leerproces en het leggen van breinverbindingen om dingen beter te kunnen onthouden. De fusie gaat vanaf 1 augustus 2018 officieel van start.
Wat betekent dit? De kinderen van CBS Gaandeweg en RK Basisschool De Meerbrug in Zwanenburg blijven tot het nieuwe schoolgebouw er staat op hun eigen locatie les krijgen. Het onderwijs zal in deze periode steeds meer op elkaar worden afgestemd. De leerlingen en ouders van de twee locaties zullen elkaar bij verschillende activiteiten gaan ontmoeten. Ook gaan de leerkrachten van de twee locaties intensief met elkaar samenwerken. Het openen van de nieuwe school staat gepland voor 2020 en vindt plaats als de school aan de Kinheim klaar is.
Zowel de MR-en, de teams als het bestuur van Jong Leren zijn erg blij met de fusie. Met de fusie blijft de kwaliteit van het onderwijs behouden en kunnen ouders blijven kiezen voor RK/PC onderwijs in Zwanenburg.

Tekst in het Engels